Welkom bij Buurtvereniging Stenfert

Pand 31

Services

Groene vingers

Servicepunt Dieren is voor de burenhulp activiteit ‘Groene Vingers’ op zoek naar vrijwilligers die inwoners van Dieren willen helpen hun tuin (weer) op orde te krijgen.

Het gaat dan om relatief lichte werkzaamheden als grasmaaien, onkruid wieden, blad harken en snoeiwerk.De doelgroep zijn mensen die dit niet meer zelf kunnen en in hun naaste omgeving niet over een eigen netwerk beschikken. Servicepunt Dieren is op zoek naar mensen die af en toe vrijwilligerswerk willen doen zonder voor langere tijd een verplichting aan te gaan.

De vrijwilliger verricht in overleg maximaal twee dagdelen onderhoud aan een tuin en ontvangt daarnaast een blij gezicht ook een vergoeding van € 2,50 per uur voor.

Buren voor Buren

Buren voor Buren gaat over ouderwetse burenhulp. Buurtbewoners die zich voor hun mede wijkbewoners inzetten als er behoefte is aan (extra) ondersteuning. Dit vanuit de gedachte dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Maar Buren voor Buren is er ook voor mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld bij ziekte of tijdelijke beperkingen. De vrijwilligers die ondersteuning geven zijn wijkbewoners die zich hiervoor hebben aangemeld. Het Stenfert Servicepunt bemiddelt tussen vraag en aanbod maar u blijft zelf verantwoordelijk.

Openingstijden

Maandag        van:       09:30 tot 11:30

Maandag        van        14:00 tot 16:00

Dinsdag          van:       09:30 tot 11:30

Woensdag      van:       09:30 tot 11:30

Donderdag     van:           Gesloten

Vrijdag            van:       09:30 tot 11:30

Telefoon: 0313 845 114

E-mail: [email protected]


Adres

Van der Duyn van Maasdamstraat 31

6951 DR DierenPand gebruik bij Buurtvereniging Stenfert.

U kunt het pand gebruiken bij ons voor een vergadering of activiteit. Mocht u leuke ideeën hebben  voor activiteiten voor onze Buurtvereniging, staan wij daar open voor en kan dat ook in ons pand, neem dan ook contact met ons op via de mail en                     gaan het dan met u bespreken. 

Huren van het pand: 

Voor niet leden zijn de kosten € 15,- 

Voor leden zijn de kosten € 7,50 

per dagdeel.

Koffie / thee kunt u daarbij bestellen voor 

€ 2,50 per kan.

Neem contact op met pandbeheer stuur een mail naar:

[email protected]

Lief en Leed commissie

Lief  en leed wil zeggen dat iedere straat een contactpersoon heeft die in hun eigen straat bijhoud of er iemand in de straat verhuist is, een jubileum heeft, overleden is of geboren is, en namens de buurtvereniging een blijk van waardering geeft of welkom heet in de wijk.

Activiteiten commissie 

Door middel van activiteiten creëren we samen een leuke sfeer in de wijk, komen de mensen hun huis uit en ontmoeten elkaar. Door deze contacten kennen de wijkbewoners elkaar, is er meer wederzijds begrip en is er bereidheid om elkaar te helpen als dat nodig is. Dat is de         doelstelling zoals het buurtteam deze heeft geformuleerd. Het aanbod wordt bepaald door initiatieven uit in de wijk.

PR commissie

Wat doet de PR commissie? PR staat voor Public Relations en de definitie ervan is: Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. ....

En dat is precies wat deze commissie voorstaat:
Kijken hoe we de communicatie tussen de mensen van ons wijk en alle anderen kunnen bevorderen en meer begrip, vertrouwen en bekendheid kunnen krijgen met onze organisatie, Buurtvereniging Stenfert

Zeg maar gewoon: wij willen de boer op met ideeën, voorstellen, plannen en wat al niet meer door middel van persoonlijke gesprekken, via de media e.d. om zoveel mogelijk contact en feeling met u te krijgen en, zeker niet onbelangrijk, te houden.

Wilt u meer weten of heeft u ideeën die u met ons wilt delen, bel of mail dan met [email protected]