Welkom bij Buurtvereniging Stenfert

Pand 31


Geschiedenis van 


"Pand 31"

 

Buurtvereniging StenfertIn november 2011 organiseerde buurtcoach Jos Meerssman (VIVA Rheden) een bewonersavond voor de wijk Stenfert 1. In Theothorne waren we met ongeveer 65 bewoners bij elkaar. We werden uitgedaagd wat wij zelf konden betekenen voor de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk. In elke wijk, dus ook de onze, hebben bewoners talenten. Hetzij vanuit jezelf, hetzij opgedaan door werkervaring of functies in het verenigingsleven. Die avond heeft een groep bewoners het buurtteam opgericht om meer met ‘onze’ talenten te gaan doen. De aanwezige buurtbewoners besloten dat we ons op 3 pijlers gingen richten:


  • Burenhulp
  • Activiteiten organiseren
  • Stenfert maakt Stenfert wijzer

In 2012 is daar enthousiast mee begonnen.  Er werd gestart met het project Buren voor Buren waarbij buurtbewoners anderen ondersteunen bij kleine klusjes in en rond het huis. Er zijn activiteiten opgezet zoals de Oudejaarsborrel, paaseieren zoeken en het Stenfert Zomerfeest. Er zijn bijzondere talenten opgehaald en via o.a. workshops zijn deze talenten overgedragen aan medebewoners.

In januari 2013 is buurtvereniging Stenfert opgericht en kort daarna namen we mede dankzij Vivare en de gemeente Pand 31 in gebruik. Ons eigen onderkomen.

Snel bleek dat verschillende organisaties zoals gemeente, woningcorporatie en bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek verschillende gebiedsindelingen kennen voor de wijk Stenfert. In overleg met verschillende partijen en het buurtteam is besloten de wijk Stenfert 1 uit te breiden met het centrum en de omliggende straten onder de noemer  Stenfert, nu dus een wijk met ongeveer 1600 woningen.